Medarbejdere

Slider

Ledelsen

Christian Alstrup

CA titel

Direktør for Den Jyske Sangskole

Direktør for Sangens Hus

Kontakt CA


 ca@denjyskesangskole.dk

+45 21 62 40 22

Mads Bille

Mads titel

Kunstnerisk leder af Den Jyske Sangskole

Kunstnerisk leder af Sangens Hus

Dirigent for Herning Kirkes Drengekor

Kontakt Mads

Rikke Ramm Eberlein

Rikke titel

Daglig leder

Korproducent, Herning Kirkes Drengekor

IT-ansvarlig

Kontakt Rikke

Kontakt Den Jyske Sangskoles kontor

Den Jyske Sangskole
Nørregade 7D
7400 Herning

Telefon: (+45) 9628 8680
Email: kontor@denjyskesangskole.dk

Kontoret følger skolernes ferieplan.

Dorte Bille

Dorte titel

Korchef, MidtVest Pigekorene

Dirigent for MidtVest Pigekor

Kontakt Dorte


 dorte@denjyskesangskole.dk

+45 51 14 28 60

Heidi Kudahl

Heidi titel

Udviklingschef v. Sangens Hus

Projektkoordinator

Sangkonsulent-teamleder

Kontakt Heidi


  heidi@denjyskesangskole.dk

+45 27 57 20 10

Laura Flensted-Jensen

Laura titel

Faglig leder

Projektleder

Sangkonsulent

Kontakt Laura

Kontor

Stine Aya Schweitz

Stine Aya titel

Kommunikationsmedarbejder

Kontakt Stine Aya


 stineaya@denjyskesangskole.dk

+45 27 20 73 03

Anne-Grethe Holm

Anne-Grethe titel

Lønbogholder

Kontakt Anne-Grethe


 ag@denjyskesangskole.dk

+45 30 61 53 67

Ditte Skovmose Andersen

Ditte titel

Projektmedarbejder

Korproducent, MidtVest Pigekor

Kontakt Ditte


  ditte@denjyskesangskole.dk

+45 20 70 62 61

Rie Damgaard Swartz

Rie titel

Bogholder

Skolesekretær

Kontakt Rie


rie@denjyskesangskole.dk

 +45 30 61 53 67

Lise Bonde

Lise titel

Korproducent for MidtVest Børnekor og MidtVest Juniorkor

samt forskolen til Herning Kirkes Drengekor

Kontakt Lise


 lise@denjyskesangskole.dk

+45 30 61 53 67

Thomas Larsen Späth

Thomas titel

Projektleder

Kontakt Thomas


 thomas@denjyskesangskole.dk

+45 91 53 61 67

Mette Thue

Mette titel

Projektleder

Kontakt Mette


 mette@denjyskesangskole.dk

+45 27 12 27 66

Line Nordentoft

Line titel

Projektmedarbejder

Kontakt Line


 line@denjyskesangskole.dk

+45 22 70 46 63

Kim Smedegaard Petersen

Kim titel

Servicemedarbejder

Kontakt Kim


 ksp@herningmusikskole.dk

+45 27 88 54 51

Sødde Gantzler

Sødde titel

Kontorassistent

Kontakt Sødde


 sodde@denjyskesangskole.dk

+45 30 61 53 67

Katharina Viktoria Spenner

Katharina titel

Kontorassistent

Kontakt Katharina

Undervisere og konsulenter

Andrea Krüger Holm

Andrea titel

Sangkonsulent, Kulturspirerne

Kontakt Andrea

Anne Sophie Parbo

Anne Sophie titel

Brugsklaver, musiske talentklasser

Kontakt Anne Sophie


 

Berit Pihl Mogensen

Berit titel

Underviser i solosang

Stemmecoach for MidtVest Pigekor

Leder af sangfaggruppen

MGK-koordinator

Kontakt Berit


 bpm@stofanet.dk

+45 27 58 49 53

Bente Bliksted

Bente titel

Dirigent, MidtVest Børnekor

og MidtVest Juniorkor.

Sangkonsulent.

Kontakt Bente


 bente@denjyskesangskole.dk

+45 23 26 04 79

Christine Dueholm

Christine titel

Underviser, musiske talentklasser

Kontakt Christine


 christine@denjyskesangskole.dk

+45 20 65 79 99

Elena Mogensen

Elena titel

Underviser i klaver

Kontakt Elena


 elena@dukamail.dk

+45 60 27 75 91

Elisabetta Eliseo

Elisabetta titel

Underviser MGK-studerende i klaver, hørelære/teori og musikhistorie

Kontakt Elisabetta


  eliseo77b@hotmail.com

+45 21 91 36 51

Kirsten Vejen Najbjerg

Kirsten titel

Underviser i klaver,
brugsklaver (talentklassen)

Kontakt Kirsten


  kirsten.najbjerg@gmail.com

+45 40 68 98 60

Eunjin Ko Dey

Eunjin titel

Underviser i klaver

Akkompagnatør for MidtVest Pigekor

Kontakt Eunjin

Jens Krogsgaard

Jens titel

Underviser i solosang

Kontakt Jens


mail@jenskrogsgaard.dk

+45 29 61 14 40

Julie Brorsen Smidt

Julie B S titel

Underviser i klaver

Kontakt Julie B S


 juliebrorsen@hotmail.com

+45 25 68 49 80

Ditte Maria Mølgaard

Ditte Maria titel

Underviser i sang

Kontakt Ditte Maria


 dittemariamolgaard@gmail.com

+45 26 16 71 07

Rosita Seeberg

Rosita titel

Underviser i klaver

 

Kontakt Rosita


 rositas@live.dk

 +45 60 75 79 52

Julie Kold Vilstrup

Julie K V titel

Underviser i solosang

Sangkonsulent

Kontakt Julie K V


 julie@denjyskesangskole.dk

 +45 61 66 46 55

Lise Munck-Alstrup

Lise M A titel

Sangkonsulent

Kontakt Lise M A

Poul Teddy Rasmussen

Poul Teddy titel

Underviser i solosang

Kontakt Poul Teddy


 aptrasmussen@gmail.com

+45 26 22 57 01

Rasmus Steenberg

Rasmus titel

Underviser, musiske talentklasser

Kontakt Rasmus

Stine Bundoline Dam Pedersen

Stine B D P titel

Sangkonsulent

Kontakt Stine B D P