Undervisning

Pause

Fagene

Hver sæson underviser Den Jyske Sangskole i gennemsnit 200 elever i alderen 6 til 25 år, samt op til 15 MGK-elever.

Eleverne på Den Jyske Sangskole får undervisning i solosang, hørelære og musikteori. Alle elever skal desuden lære at spille på et instrument, og mange vælger at gå til klaver på Den Jyske Sangskole.

Udover at modtage solo- og holdundervisning synger Sangskolens elever i enten Herning Kirkes Drengekor, MidtVest Pigekor, MidtVest Juniorkor eller MidtVest Børnekor.

Korarbejdet

To skemalagte ugentlige korprøver udgør rygraden i sangskolens korarbejde. Hertil kommer særlige arbejdsuger med daglige prøver, øve-weekends og korlejre. Alt i alt bliver det til flere hundrede timers korarbejde om året. Fælles for alle korene er, at de hele tiden lærer nye værker og at indstuderingstempoet er højt.

Sangundervisning

Alle sangskolens elever får undervisning i sang, først på små hold, senere enetimer. Vores sanglærere er konservatorieuddannede sangere, som alle er, eller har været, professionelt udøvende.

I sangtimerne opbygger vi sangstemmen i et tæt samarbejde mellem lærer og elev. Målet for sangundervisningen er at give den enkelte sanger et frimodigt og nysgerrigt forhold til sin egen stemme. Den selvtillid, som kommer af at kunne træde frem som solosanger, har betydning både i og uden for sangmiljøet. Sangundervisningen på Den Jyske Sangskole har som mål at styrke elevens selvstændighed og evne til at tage ansvar, som sanger og som menneske i det hele taget.

Instrumentalundervisning

Alle elever på sangskolen modtager instrumentalundervisning i mindst tre år. Langt de fleste vælger at spille klaver, hvilket giver god mening for en sanger. Sangskolen har tilknyttet en yderst kompetent faggruppe af klaverlærere, der ligesom vores sanglærere både er pædagogisk og kunstnerisk velfunderede. De fleste af eleverne vælger at fortsætte klaverundervisningen ud over minimumskravet på 3 år.

Værkstedskoncerter

Der er mulighed for at opleve Sangskolens elever optræde på vores små intime elevkoncerter, kaldet værkstedskoncerter. Der er gratis entré.

Her lærer de unge korsangere på 12-21 år at optræde foran et publikum som solister eller i små ensembler. Eleven fortæller, hvad sangen handler om og synger udenad.

Kommende datoer for værkstedskoncerter i 2022 og 2023 er:

7. oktober
18. november + Kultur i mørket
10. februar
24. marts
26. maj

Alle værkstedskoncerterne foregår i Herning Kirke kl. 17.00