Undervisning

Slider

Eleverne på Den Jyske Sangskole får undervisning i solosang, hørelære og musikteori. Alle elever skal desuden lære at spille på et instrument, og mange vælger at gå til klaver på Den Jyske Sangskole.

Hver sæson underviser Den Jyske Sangskole i gennemsnit 200 elever i alderen 6 til 25 år, samt op til 15 MGK-elever.

Udover at modtage solo- og holdundervisning synger Sangskolens elever i enten Herning Kirkes Drengekor, MidtVest Pigekor, MidtVest Juniorkor, MidtVest Børnekor, eller Den Jyske Sangskoles Spirekor.

Inspireret af Team Danmark

Den Jyske Sangskoles model for undervisning af sangligt begavede børn er unik i Danmark. Eleverne bliver typisk optaget i korene i 3. klasse og gennemgår herefter en tiårig sang- og musikuddannelse.

Vi har i vores arbejde med unge sangtalenter søgt inspiration i sportens verden med Team Danmarks model, hvor børnene bliver på deres egen skole og i fritiden følger et krævende og professionelt tilrettelagt uddannelsesforløb.

Den Jyske Sangskole er en stabil leverandør af sangere til musik-konservatorier, Operaakademi og universiteternes musikinstitutter.

Værkstedskoncerter

Der er mulighed for at opleve Sangskolens elever optræde på vores små intime elevkoncerter, kaldet værkstedskoncerter. Der er gratis entré.

Her lærer de unge korsangere på 12-21 år at optræde foran et publikum som solister eller i små ensembler. Eleven fortæller, hvad sangen handler om og synger udenad. Se datoer for værkstedskoncerterne.

Værkstedskoncerter foråret 2018 (Herning Kirke):

Fredag den 23/2 - kl. 17:00

Fredag den 23/3 - kl. 17:00

Fredag den 20/4 - kl. 17:00

Fredag den 25/5 - kl. 17:00