Talentklasser

Slider

Bliv en del af et talentmiljø

Er du klar til at skifte skole for at dyrke dit talent? I talentklasserne på Skolen på Sønderager får du det hele: De samme obligatoriske folkeskolefag som andre elever. Et skema tilpasset dit behov for at udvikle dit musikalske talent. En mere struktureret hverdag, hvor skolen og dine musikalske undervisere og ledere arbejder sammen om at støtte din udvikling.

 • Musikalsk morgenundervisning 3 x 2 lektioner om ugen
 • Et miljø, hvor du deler hverdag med andre talenter indenfor sang, musik og idræt
 • Sammenhæng og koordination mellem skole og fritid

Ansøgning og optagelse 2019

Ønsker du at søge om optagelse i talentklasserne? Her kan du få et overblik over forløbet forud for optagelsen. Hvis du ikke allerede er elev på Herning Musikskole, Den Jyske Sangskole eller en teaterskole, skal du hurtigst muligt kontakte en af skolerne og aftale et undervisningsforløb.

21. november 2018 kl. 16-18
Informationsmøde om talentklasserne for ansøgere og deres forældre på Skolen på Sønderager.

25. januar 2019
Du afleverer din ansøgning. Du bliver herefter inviteret til optagelsesprøve.
Ansøgningsskema finder du til højre her på siden.

Sidst i februar
Optagelsesprøver, hvor du spiller eller synger to forskelligartede stykker. Er du teaterelev, fremsiger du en monolog og synger en sang. Derefter er der en samtale, hvor du fortæller om din motivation for at søge optagelse og viser, hvor langt du er med noder og teori.

Først i marts
Du får besked, om du er kommet ind, og kommende elever bliver indkaldt til en individuel samtale på Skolen på Sønderager.

Kom og prøv det selv!

Vil du gerne se hvordan vi arbejder, er du velkommen til at komme på besøg og overvære eller deltage i vores morgenundervisning. Kontakt projektleder Laura Flensted-Jensen på 30 57 30 41 eller laura@denjyskesangskole.dk og lav en aftale.

Praktiske forhold

Morgenundervisningen består af:

 • Musikorientering
  Du får blandt andet kendskab til teori og praksis inden for forskellige genrer, øvning og øvestrategier, musikalsk samarbejde og koncertplanlægning. Desuden kommer du på ture ud af huset, hvor du oplever forskellige genrer (koncerter, forestillinger m.m.) og møder professionelle kunstnere.
 • SSB (Sang, spil og bevægelse)
  Du arbejder med rytmik, krop, performance, koordination og stemme
 • Brugsklaver
  Du får undervisning tilpasset dit niveau i bl.a. akkompagnement, bladspil og akkorder.

Morgenundervisningen foregår på Herning Musikskole, Nørregade 7, og du står selv for transporten både til morgenundervisning og til Skolen på Sønderager.

Koncerter og evaluering

Som musisk talentklasseelev skal du hvert år optræde ved to koncerter. Ved den ene koncert skal du vise, hvad du har lært i morgenundervisningsfagene og til den anden koncert præsenterer du dit hovedfag (drama, sang eller instrument).

Skolen på Sønderager

Skolen på Sønderager har siden 2007 været hjemsted for Herning Kommunes talentklasser for idræt og siden 2014 også for sang og musik.
Skolen tilbyder mod betaling et varmt måltid tre gange om ugen.
Læs mere på skolens hjemmeside.

Link til ansøgningsskema

”Alle erfaringer viser, at når talenter får sat struktur på deres hverdag med hensyn til skoleliv, talentliv og fritidsliv samtidig med, at de kommer i et socialt miljø blandt ligestillede, så opnår de bedre resultater både indenfor deres talent og rent skolemæssigt”

Karl Peder Kjeldsen, Skoleleder

For mere information kontakt:

Projektleder Laura Flensted-Jensen
Den Jyske Sangskole: 30 57 30 41
eller mail: laura@denjyskesangskole.dk

Skolen på Sønderager: 96 28 78 78

Herning Musikskole: 97 12 98 11