Billede: Nederst ses projektleder Heidi Kudahl på skolebesøg i sin rolle som sangkonsulent
Billede: Nederst ses projektleder Heidi Kudahl på skolebesøg i sin rolle som sangkonsulent

NETÆRK AF SANGKRAFTCENTRE
SyngDanmark blev stiftet i oktober 2012 som et samarbejde mellem 9 sangkraftcentre. Netværket er endnu ungt men bygger på miljøer, hvor sangen allerede trives. Det stærke udgangspunkt har betydet, at det på kort tid er lykkedes at sætte gang i en række sangprojekter i skoler og kulturliv og skabe et bredt samarbejde mellem kræfter fra landspolitikere over byråd og forvaltninger, fonde og virksomheder til dygtige og engagerede skolelærer og sangpædagoger.

Den Jyske Sangskole er initiativtager til SyngDanmark og indgår som et af de 9 sangkraftcentre. Hvert sangkraftcenter fungerer som en selvstændig og bæredygtig institution med eget formål, ledelse og økonomi. Målet er at skabe langtidsholdbare organisationer, der understøtter og professionaliserer arbejdet med sangen, som ellers ofte er overladt til lokale ildsjæle.

PASSIONEREDE MENNESKER
Heidi Kudahl fra Den Jyske Sangskole er projektleder for SyngDanmark.  Hun besøger jævnligt sangkraftcentrene og arrangerer konferencer, uddannelses- og videndelingsworkshops for sangkraftcentrenes korledere, sangpædagoger, projektledere, m.fl.
”Folk er meget engagerede og passionerede for SyngDanmarks sag,” fortæller Heidi Kudahl, ”Man kan virkelig mærke, at det ligger folk på sinde at netværket bliver godt og langtidsholdbart. Jeg har lige været i Haderslev, hvor det lokale sangkraftcenter og skoleforvaltningen var samlet for at udvikle en sangvision, og fornemmelsen af at være en alliance som sammen sætter i gang for at flytte noget, er virkelig stor.”

PLADS TIL BÅDE BREDDE OG ELITE
I Esbjerg har oprettelsen af Esbjerg Sangakademi betydet, at sangerne i de to elitekor nu for første gang får individuel stemmetræning. I Fåborg-Midtfyn har de indført hørelære for at sikre, at de unge sangere lærer at læse noder. Alle sangkraftcentrene har lignende tiltag på eliteområdet.
”Det hele handler om, at mange flere får en levende sangkultur i deres hverdag”, forklarer Heidi Kudahl, ”Det bliver spændende at høre, hvad udviklingen komme til at betyde for de gode kor og se, hvad det på sigt kommer til at betyde for den enkelte sanger. Vi tror på dynamikken mellem dannelse og uddannelse, og at bredden og eliten er indbyrdes afhængige.”

Et andet eksempel er projekt Kæmpekor arrangeret af Sangkraft Aarhus, hvor 4., 5. og 6. klasses elever fra fire østjyske skoler deltog. Hør hvad skoleleverne og deres lærere syntes om Kæmpekoret. (TV2, juni 2013).

NYE PENGE TIL SANGEN
De 9 sangkraftcentre er etableret med støtte på i alt 6,5 mio. kr. fra Det Obelske Familiefond og tilsvarende lokal medfinansiering. Midlerne fordeles efter et krone-til-krone princip, således at hver ny lokal krone udløser en krone fra den fælles pulje.Ordningen har vist sig at være en stor succes. Der er rejst lokale midler i et forhold der ligner 1,6 lokal krone for hver Obel krone. ”Det viser, at tanken om at samle alle gode kræfter og nyde godt af hinandens styrker, er helt rigtig,” konkluderer projektleder Heidi Kudahl.

BESØG SYNGDANMARKS HJEMMESIDE
Sangmiljøer fra hele landet har dannet netværket SyngDanmark, hvor ni kraftcentre for sang får fælles paraply. Netværket har fået eget logo og egen hjemmeside, hvor der ligger information om hvert sangkraftcenter, samt information om, hvordan man opbygger og driver et kraftcenter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.