Sang, bevægelse og læring

Sang, bevægelse og læring

INSPIRATION OG OPKVALIFICERING TIL MUSIKLÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

Den Jyske Sangskole tilbyder, i samarbejde med Sangens Hus, det grundige opkvalificeringsforløb Sang, bevægelse og læring (SBL). SBL henvender sig til lærere og pædagoger i folkeskolen. Projektet løber over tre skoleår fra 2016 til 2019, og er støttet med 7,3 mio. af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Mere og bedre sang

Målet med Sang, bevægelse og læring er, at elever i folkeskolen kommer til at synge mere og bedre, blandt andet fordi de får et mere fortroligt forhold til deres egne (sang)stemmer.

Der er adskillige grunde til, at det er en god idé at styrke sangen i folkeskolen. Sang er i mange sammenhænge en genvej til forståelse af vores fælles kultur og sprog, ligesom den kan være vejen til indblik i andre sprog og kulturer. Forskning viser, at børn som jævnligt synger sammen får større selvværd og stærkere sociale kompetencer. Det er også påvist, at når man med sang og bevægelse i skoledagen aktiverer begge hjernehalvdele og får pulsen op, understøtter det elevernes læring ved at styrke deres koncentrationsevne, kropsbevidsthed og sproglige udvikling.

At skulle formidle alt dette stiller krav til musiklærerne og pædagogerne. Med Sang, bevægelse og læring tilbyder Sangens Hus i samarbejde med landets sangkraftcentre derfor praksisnær opkvalificering med fokus på, hvordan man som lærer kan arbejde målrettet, struktureret og varieret med sang og bevægelse i musiktimerne og i skoledagen. Samtidig får man som deltagende lærer selv styrket sine sangfærdigheder.

Sang, bevægelse og læring bygger på et treårigt pilotprojekt som Den Jyske Sangskole gennemførte i Midt- og Vestjylland under navnet ‘Find din stemme’. Responsen fra de medvirkende musiklærere i pilotprojektet var så positiv, at kommuner fra hele landet nu er gået sammen om det nationale projekt, med Herning Kommune som projektejer.

Læs mere om Sang, bevægelse og læring på www.sangenshus.dk/sbl