Sang, Sprog og Samvær

Inspirerende, kærlig og musikalsk nærende workshop for mødregrupper/forældregrupper og deres 0-2-årige i Herning Kommune

I samarbejde med sundhedsplejen i Herning Kommune tilbyder Den Jyske Sangskole workshoppen “Sang, Sprog og Samvær”. Workshoppen er for dig, der er far eller mor, har et 0-2-årigt barn, er en del af en forældregruppe/mødregruppe i Herning Kommune og kunne tænke dig i fællesskab med den gruppe at blive klædt godt på til, hvordan I kan støtte kærligt op om jeres 0-2-åriges udvikling gennem musik, sang og bevægelse. 

“Sang, Sprog og Samvær”-workshops er gratis for mødregrupper i Herning Kommune og skræddersyes til netop jer, når I booker den. På workshoppen vil en dygtig sangkonsulent fra Den Jyske Sangskole på jordnær og kærlig vis guide jer og jeres børn gennem sang- musik- og bevægelsesøvelser og vejlede jer i, hvordan de kan inddrages i jeres værktøjskasse som forældre til at støtte jeres børns trivsel, tidlige sprog, motorik, evne til at fokusere og til at bygge relationer barn og forældre imellem. 

På workshoppen får I også hver især en sangpose udleveret. I sangposen finder I alt, I skal bruge for at kunne tage redskaberne fra “Sang, Sprog og Samvær” med hjem i stuen; Et sanghæfte med sange og øvelser, samt en række musikinstrumenter. Sangposen er testet af mødregrupper, hos Plads Til Forskel og i sundhedsplejens daglige arbejde og er derfor ligefrem og enkel at tage i brug i dit barns udforskning af musik, sang og bevægelse. 

Hvem kan være med?

Workshoppen er gratis og retter sig mod alle interesserede forældregrupper/mødregrupper og deres 0-2-årige i Herning Kommune. Det kræver ingen særlige forudsætninger eller kendskab til musik, sang og bevægelse at kunne deltage, blot en lyst til at udforske musikkens forunderlige og stimulerende verden sammen med dit barn.

Hvor og hvornår foregår workshoppen?

Sang, Sprog og Samvær-workshops foregår i regi af Herning Bibliotekerne.

Du kan se workshop-tider, -datoer og -steder herunder:

 

Tilmelding

Du kan tilmelde din forældregruppe/mødregruppe til en af workshop-tiderne ved at skrive til os på: sss@denjyskesangskole.dk

Husk I jeres tilmelding at skrive, hvor mange I er, samt hvor og hvornår I ønsker at deltage i workshoppen. 

 

Hvem står bag projektet?

Projektet er et samarbejde mellem Den Jyske Sangskole og Herning Kommune og er støttet af Kulturaftalen Midt- og Vestjylland. 

Har du spørgsmål?

Kontakt

kontor@denjyskesangskole.dk

 

+45 3061 5367