Sangskolen

Drenge-pause

Talent findes overalt

Den Jyske Sangskole er etableret ud fra overbevisningen om, at talent findes overalt. Og vi tror mere på betydningen af miljø end på betydningen af arv, når det handler om hvor langt man kan nå med sit talent.

Den Jyske Sangskoles model for sang- og musikundervisning af talentfulde børn og unge er enestående i Danmark. Vi har søgt inspiration i sportens verden og i Team Danmarks model, og tilbyder unge sangtalenter et krævende og professionelt tilrettelagt musikalsk uddannelsesforløb ved siden af deres almindelige skolegang.

Den Jyske Sangskole er en stabil leverandør af sangere til konservatorier, operaakademiet og universiteternes musikinstitutter.

Korudvikling

Udover at modtage solo- og holdundervisning synger Sangskolens elever i enten Herning Kirkes Drengekor, MidtVest Pigekor, MidtVest Juniorkor eller MidtVest Børnekor.

Det er en del af Den Jyske Sangskoles mission at støtte korene i deres udvikling.  Vi deler gerne vores viden og erfaring med andre korledere i Danmark, bl.a. på vores årlige masterclass og gennem udvikling af projekter.

Læs mere om korene her.

Undervisning og talentudvikling

Hver sæson underviser Den Jyske Sangskole i gennemsnit 200 elever i alderen 9 til ca. 24 år.

Der er optagelsesprøve til Herning Kirkes Drengekor og MidtVest Pigekorene hvert år i september. Desuden har Den Jyske Sangskole en samarbejdsaftale med Herning Kommune, hvor vi hvert år besøger omkring 35 kommuneskoler og lytter til omkring 1000 drenge og piger i 3. klasse.

Den Jyske Sangskole samarbejder med MGK MidtVest på Holstebro Musikskole. MGK MidtVest i klassisk sang har en afdeling på Den Jyske Sangskole med plads til 15 MGK-elever. MGK er et treårigt musikalsk grundkursus, som med statsstøtte forbereder unge sangtalenter til optagelsesprøven på konservatoriet.

Projekter og videndeling

Den Jyske Sangskoles mission er at fremme sangen i Danmark. Ambitionen er at Den Jyske Sangskole udgør en national og international platform for udvikling og udveksling af alle aspekter i arbejdet med unge sangstemmer. Vi tager initiativ til projekter, som har til formål at støtte kormiljøer i Danmark og fremme sangkultur i grundskolen.

Den Jyske Sangskole er vært for konferencer samt det årlige kursus Unge Stemmer, som er et forum for alle, der underviser børn og unge på før-konservatorieniveau. Vi dokumenterer vores arbejde og deler gerne ud af vores viden. Fx i form af et omfattende videomateriale, som ligger offentligt tilgængeligt i vores arkiv.

Sangens Hus

I 2013 lancerede den Den Jyske Sangskole det hidtil største projekt, som er udsprunget fra sangmiljøet i Herning, idet vi af Kulturministeriet fik i opdrag at etablere Sangens Hus, et nationalt samarbejdsforum for sangaktører. Sangens Hus er nu i drift med en række store, landsdækkende projekter, som realiseres i samarbejde med sangkraftcentre rundt om i landet. Sangens Hus har sekretariat på Den Jyske Sangskole, hvorfra det også driver Videncenter for sang. Se mere på Sangens Hus' hjemmeside.

Den Jyske Sangskole

Den Jyske Sangskole underviser sangligt begavede børn i Midtjylland.

Eleverne gennemgår en tiårig musikuddannelse med undervisning i solosang, hørelære, musikteori samt undervisning på et musikinstrument.

Årsrapporter