Sang for Sindet

Sang for Sindet

Sang for Sindet

Sang er godt for mange ting, og særligt er det godt for sindet. Sang for sindet er et kor for dig, der har brug for et lyspunkt i hverdagen og et frirum til, at være den du er. Vi tilbyder trygge strukturerede rammer og holder en stund fri fra hverdagens udfordringer. I stedet fokuserer vi på alt det vi kan lære når vi synger sammen. For når vi synger sammen, hører vi sammen.

Hvem kan være med?

Alle er velkomne. Vi opfordrer, de der har lyst, til at følges med en ven, veninde, familiemedlem eller lignende til korprøverne. Sang for Sindet er godt for alle, og det er vores mål, at man efter hver korprøve føler sig opløftet og fået fornyet energi. Der er en fast sangkonsulent tilstede, som leder koret og sørger for, at alt, hvad vi laver, bliver tilpasset efter holdet. Koret synger alt fra rytmiske ørehængere til smukke sange med inspirerende tekster – sikkert er, at vi går fløjtende derfra. Alle kan være med, og det kræver ingen erfaring med sang og musik at synge i koret. Her er plads til alle.

Det er gratis at deltage i Sang for Sindet.

Er du interesseret i at deltage i Sang for Sindet må du meget gerne kontakte vores projektleder Nina la Cour på: nina@denjyskesangskole.dk eller på telefon +45 2092 0762.

Hvem står bag?

Projektet er et samarbejde mellem Den Jyske Sangskole og Foreningen SIND – lokalafdeling Herning-Ikast-Brande. Det er et eksempel på, hvordan kultur og sundhedssektoren kan arbejde sammen om en meningsfuld aktivitet – her målrettet mental sundhed. Det er projektets ønske at orientere mod mental sundhed, øget inklusion og følelse af sammenhæng med resten af samfundet, styrket fællesskabsfølelse og højnet oplevelse af selvværd, ro og overskud.

Den Jyske Sangskole er med i projektet som garant for, at deltagerne modtager de bedst mulige forudsætninger for at korprøven varetages med højt sangpædagogisk niveau og dermed giver sangen det bedst mulige udbytte for sindet.

Læs mere om projektet på Sang for Sindets hjemmeside.

Hvad siger forskningen?

I samarbejde med SIND Lokalafdelingen Herning, Ikast-Brande har den Jyske Sangskole siden 2019 tilbudt kor til psykisk sårbare. Nu er der dokumentation for korsangens positive virkninger.

I samarbejde med Aarhus universitet institut for folkesundhed er der netop (d. 25.03.22) udgivet en forskningsartikel i Scandinavian Journal of Caring Sciences. Artiklen er forfattet af Janne Brammer Damsgaard og Svend Brinkmann.

Du kan læse artiklen her: Me and Us Cultivating Presence and Mental Health through Choir Singing

Forskningsartiklen konkluderer at deltagerne igennem korsangen får adgang til følelser der ellers har været vanskelige eller umulige for dem at tilgå. Korsangerne forbinder sig lettere til sig selv og oplever også samtidig at få øjnene op for ‘den anden’.

 

 

Konklusion på forskningen

KONKLUSION

 

Me and us: Cultivating presence and mental health through choir singing https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/scs.13078

 

Studiet viser, at korsang, Sang for Sindet, kan skabe meningsfulde oplevelser hos deltagerne.

Sangerne oplever, at dét at synge i koret skaber kontakt med, og gør dem i stand til, at give udtryk for følelser, der ellers er svære at udtrykke. Deltagelse i koret, at synge, og mødet med sangteksterne, hjælper deltagerne med at opnå kontakt med komplekse følelser. Dét skaber følelser af forbundethed til sig selv og åbner samtidig op for opmærksomhed på omverdenen i form af naturen, andre mennesker og koret.

På trods af udfordringer med psykiske og sociale problematikker, skaber sangene, tonerne og lyrikken ’forbindelser’ – relationer – mellem deltagerne, den anden og gruppen. Nogle af interviewpersonerne beskriver, at de oplevede det som ’at blive sat fri’ og som at få kontakt med komplekse ’rørelser’, der gjorde det muligt for følelser at træde mere frem.

Det at synge skabte vokal, en emotionel og en social synlighed. Det oplevedes som forløsende, og som en stor lettelse, ikke at skulle tale og anvende ord i forhold til at give udtryk for (måske ekstreme og ’anderledes’) oplevelser. For nogle af korsangerne var dette livsændrende - og også en afgørende læringsproces for de professionelle. Sanseligheden og forbindelsen til sig selv ser ud til at muliggøre et tilstedevær, der skaber åbning for opmærksomhed.

At deltage i indsatsen Sang for Sindet ser ud til at vække et nærvær, der leder til opmærksomhed på de relationelle aspekter og på solidaritet. På den måde fungerer, dét at synge – det musiske – som en transformativ kraft i en slags re-konfigurering af en persons oplevelser og måder at være til på, som menneske. Som det, så poetisk, er formuleret - som ’et magisk spejl’, ’en ude af hovedet ressource’ eller som ’en god ven’. I et korsangsperspektiv samt i sundhedspraksis, kan dette ses som dokumentation for at kulturelle aktiviteter, som Sang for Sindet, indeholder et lærings- og styrkepotentiale, der kan medvirke til mental sundhed. Korsang er således relevant at implementere som en slags dialogisk og relationel aktivitet, der gør det muligt for mennesker at udfolde deres kompetencer og derved opdage nye. Den sociale-emotionelle kompetence indeholder ressourcer, der er relevante for vores udfoldelse og mentale sundhed. Der er brug for mere forskning på området.

Artikel fra Kristeligt Dagblad vedr. sang og trivsel

Kristeligt dagblad har bragt en artikel, hvor de sætter fokus på sang og trivsel. I artiklen nævnes Sang for Sindet også.

Klik her for at se artiklen

Har du spørgsmål?

Kontakt
Den Jyske Sangskole
kontor@denjyskesangskole.dk
+45 2270 4663