Pressemeddelelse, 2. sept. 2013

At synge sammen skaber fællesskab. Dette fællesskab bliver nu styrket med etableringen af det spritnye Sangens Hus. Sangens Hus bliver en organisatorisk ramme for en lang række sangaktiviteter, som alle har det formål at styrke sangmiljøer landet over.

SANGEN SOM SAMLINGSPUNKT

Med finansiel opbakning fra Kulturministeriet skal Sangens Hus bidrage til at løfte sangkulturen i Danmark og samtidig fungere som et organisatorisk samlingssted for mange af de mangeartede strømninger, der findes i sangmiljøer landet over. Med fokus på et dynamisk samarbejde mellem bredde og elite vil Sangens Hus kunne skabe rum for en styrkelse af sangen i Danmark.

Kulturministeren har besluttet at yde 1 mio. kr. i tilskud til etableringen af Sangens Hus. Det er hensigten, at tilskuddet følges op af yderligere tilskud på 2 mio. kr. årligt i de fire følgende år.

Kulturminister Marianne Jelved udtaler:

Det er mit ønske, at børn skal synge og opleve glæden ved at kunne synge sange sammen med andre. At synge sammen skaber fællesskab, energi og glæde. Alle børn skal kunne være med og skal opleve sang som en naturlig del af hverdagen fra vuggestue og gennem skoleforløbet, ligesom alle generationer skal kunne dele vores nationale og internationale sangskatte. Det håber jeg etableringen af Sangens Hus kan hjælpe med til.”

Sangens Hus bliver en strukturel ramme og et energifyldt og handlekraftigt samlingspunkt for flere forskelligartede sangaktiviteter, hvis mål er at styrke dansk sangkultur i hele landet. Huset vil have fokus på følgende opgaver:

  • Sangkraftcentre
  • Sangprojekter
  • Talentudvikling
  • Videns- og udviklingscenter for sang

DEN JYSKE SANGSKOLE SOM INITIATIVTAGER
Den Jyske Sangskole har de seneste 12 år arbejdet intenst på at fremme sangkulturen i Danmark. Skolen står nu som initiativtager bag den landsdækkende bevægelse samlet i det nye Sangens Hus. Fysisk befinder huset sig i Herning, men det er 9 regionale sangkraftcentre som er hjertet, og bevægelsen vil derfor være repræsenteret over hele landet. Samtidig vil Sangens Hus lægge op til samarbejde mellem alle foreninger, organisationer, kultur -institutioner og andre, der arbejder for at styrke sangen i Danmark.

SANG ER FÆLLESSKAB
Mads Bille er kunstnerisk leder og talsperson for Sangens Hus. For ham har sangen en vigtig rolle i at fremme fællesskabsfølelsen hos både børn og voksne. Samtidig kan sangen styrke vores forståelse af så forskellige størrelser som demokrati, kropsbevidsthed og kreativitet. Mads Bille udtaler:

Hvis børnene først fanger ideen med at synge rent, at synge sammen, skaber de ret hurtigt deres eget koncentrationsrum, hvor de nu pludselig får adgang til både det kropslige og de kreative elementer i musikundervisningen. Timen er naturligvis styret af en lærer, men selve det sanglige rum er demokratisk, og børnene fanger, at hvis det her skal blive godt, er de nødt til både at lytte til sig selv og til hinanden og først klangligt, siden socialt indordne sig i det fælles rum.”
INDSATSOMRÅDER FOR SANGENS HUS

  • Sangkraftcentre: Et væsentligt element af Sangens Hus er 9 sangkraftcentre, som med solid støtte fra Det Obelske Familiefond er under etablering rundt i hele landet. Sangkraftcentrene vil fungere som søjler i dansk musikliv med en fælles vision om, hvordan vi kan udvikle sangen for både bredden og eliten.
    Ideen med sangkraftcentrene er at udvikle et dynamisk og velfungerende netværk af en række allerede veletablerede sangmiljøer rundt om i landet. Under navnet SyngDanmark vil netværket af kraftcentre skabe langtidsholdbare organisationer og miljøer, der kan understøtte og professionalisere det arbejde med sangen, som ellers ofte bliver overladt til lokale ildsjæle. For at sikre, at ildsjælene ikke brænder ud, og for at sikre, at miljøerne er bæredygtige, vil netværket i Sangens Hus samarbejde om at udvikle miljøerne på parametre, som inkluderer alt fra det kunstneriske niveau til markedsføring, ledelse og økonomi.
  • Sangprojekter: Et af hovedprojekterne for det nye Sangens Hus bliver en afdækning af, hvordan man kan skabe opkvalificering af folkeskolens mange musiklærere og fremme sangglæden blandt børnene, dybest set motivere dem til at synge mere og bedre.
  • Talentudvikling:Udover at styrke talentudviklingen for sang hos børn og unge, vil Sangens Hus bidrage til at skabe en international platform for vidensdeling af alle aspekter vedrørende udvikling af unge sangere, samt understøtte fødekæden til de sanglige uddannelser på konservatorier, universiteter og professionshøjskoler.
  • Som videns- og udviklingscenter vil Sangens Hus kortlægge og kommunikere best practice indenfor sang og deltage i debatten om sangens rolle både i Danmark og i Europa.

Læs mere på www.sangenshus.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.