Rytmisk sang for børne- og ungdomskor

tidligere master class

Rytmisk sang for børne- og ungdomskor

Den Jyske Sangskoles 9. Masterclass i Unge Stemmer handlede i marts 2012 om rytmisk sang for børne- og ungdomskor.

På Masterclassen kunne kursisterne følge to internationalt anerkendte korlederes arbejde med at få "klassiske kor" til at synge rytmisk musik, ligesom kursisterne selv fik rig lejlighed til at synge.

Kursisterne fik præsenteret rytmisk musik for det utrænede kor og repertoire for det mere trænede / rutinerede ungdomskor.

Masterclassen henvender sig både til dirigenten, som ellers mest har arbejdet med klassisk musik, og til den mere erfarne rytmiske korleder, som har lyst til at få ny inspiration til repertoire og performance.


INTERVIEW MED JENS JOHANSEN

Vocal Line åbnede Masterclass 2012 med en inspirerende koncert, hvorefter dirigent Jens Johansen blev interviewet af Mads Bille omkring forskelle mellem klassisk og rytmisk korsang og behovet for at sikre en fødekæde af unge sangere. Se video med uddrag af koncert og interview


UNDERVISERE

 Undervisere på Masterclassen i 2012:

  • Bob Chilcott - dirigent og komponist (England).
    Bob har givet masterclasses i 32 lande og er i dag fast tilknyttet BBC Singers som 1. gæstedirigent. Han omtales i avisen The Observer som ”a contemporary hero of English choral music” og sangere over hele verden synger hans kompositioner.
  • Astrid Vang-Pedersen - dirigent (Danmark). Astrid er et velanskrevet navn indenfor især rytmisk korsang i Danmark og hun er dybt optaget af at skabe nye koncertformer med fokus på korenes evne til at kommunikere musikken ud over rampen.
  • Eva Freitag - dirigent (Danmark). Eva har specialiseret viden om stemmetræning og hørelærebaseret sangundervisning og holdundervisning i forskoleregi med vægt på instrumentforberedelse via rytmelære, solfa m.m. På Masterclassen vil Eva indstudere og dirigere rytmiske satser med MidtVest Juniorkor. Hun vil gennemgå teknikker til at arbejde med puls, rytmisk frasering og intonation for kor, som mest er vant til at synge klassisk musik.
  • Dorte Bille - dirigent (Danmark). Dorte har undervist børn i hørelære siden Den Jyske Sangskole blev stiftet i 1999 og været med i udviklingen af læreplaner i solosang, klaver og hørelære. På Masterclassen vil Dorte beskrive kreative elementer i hørelæreundervisningen med udgangspunkt i disse læreplaner, og der vil blive fokuseret på hvordan man kan formidle de musikalske grundelementer i musikken ved at benytte varierede læringstilgange til elementerne.
  • Mads Bille - leder af Den Jyske Sangskole og dirigent (Danmark). Mads er drivkraften bag Den Jyske Sangskole, som blev stiftet i 1999 med en vision om at fremme sangen i Danmark. På Masterclassen vil Mads Bille holde et foredrag om, hvordan man skaber et dynamisk sangmiljø.

Vi takker for støtten

Få tilsendt program

Vi sender vores masterclass folder ud hvert år i november. Hvis du ønsker at komme på vores masterclass-kontaktliste og få tilsendt folderen per email hvert år, så klik her.

DR Pigekoret åbnede Masterclass 2016

Se uddrag af DR PigeKorets åbningskoncert i Herning Kirke. Efter koncerten blev chefdirigent Phillip Faber interviewet af Mads Bille omkring temaet "Korlederens værktøjskasse".