Korene på Den Jyske Sangskole får I år mulighed for at dyrke sangen endnu mere på en ny kor-camp den 4.-6. august 2020. Tre dage med fokus på udvidet talentarbejde både musikalsk, læringsmæssigt og socialtAmbitionen er, at det nye initiativ er kommet for at blive.  

Som et helt nyt initiativ slår Den Jyske Sangskole i år dørene op til en ny kor-camp for Herning Kirkes Drengekor, MidtVest Pigekor og MidtVest Juniorkor. Kor-campen er optakten til den kommende sæson, hvor både undervisere og sangere får mulighed for at dykke endnu dybere ned i det korarbejde, de normalt arbejder med henover året.  

I løbet af de tre dage tager korene udover det klassiske korarbejde mere fat i sammenhængen mellem krop og stemme, improvisation og det læringsmæssige og sociale ansvar mellem sangerneSidstnævnte fokus er et vigtigt led i visionen om, at talentmiljøet på Den Jyske Sangskole bidrager til udvikling af musikalsk skolede og dannede sangere, der udover at blive dygtige sangere også som mennesker opbygger egenskaber til at blive dygtige ledere. 

Morgendagens ledere er blandt talenterne 

Som et gennemgående element på både korcampen og generelt i løbet af korenes sæsoner vil især de ældste sangere træde i karakter. På selve korcampen betyder det helt konkret, at de erfarne sangere med længere historie i korene underviser i faget ’Bladsang’ og er ansvarlige for at lave nogle sociale rammer, der giver plads til både at tage del i fællesskabet og have ro med sig selv til at fordøje dagenes oplevelser.

– Det har stor betydning i et talentmiljø, hvor vi er sammen på tværs af store aldersgrupper, at de unge sangere får det ansvar og de opgaver, som de hver især er klar til. Når vi er afsted med sangerne på tværs af alder og kor, oplever vi gang på gang, at børnene og de unge er fantastiske til at tage sig af hinanden. De er åbne og nysgerrige over for det nye og ukendte, og har ofte en langt mindre kompliceret tilgang til tingene end voksne, siger Rikke Ramm Eberlein, der er administrativ chef i Den Jyske Sangskole.  

Når korene mødes uge for uge i løbet af sæsonen, er der også særskilte opgaver med ledelsesansvar, der passer til sangernes alderAlle får en ledelsesopgave, der bidrager til fællesskabet – uanset om det er af musikalsk, læringsmæssig eller social karakter. De yngste starter med opgaver, der handler om selvledelse, som fx at komme til tiden, huske at hilse på hinanden og stille sin egen stol frem og tilbageog jo ældre de bliver jo mere ansvar får de. Det betyder, at ledelsesansvaret udvikler sig til at handle mere om at tage sig af hinanden og helt op til at kunne tage del i strategiske beslutninger i forbindelse med koret.  

Sang i kroppen  krop i sangen 

Sangerne vil i løbet af de tre dage i august kaste sig ud i helt nye sider af kor– og solistsang. Der vil på årets korcamp nemlig være mere fokus på, hvordan brugen af kroppen og solistisk improvisation har indflydelse på sangstemmen. Alle kor får blandt andet et smugkig ind i faget Musikdramatisk Improvisation (MDI)Med inspiration fra konservatorierne er faget nu kommet på dagsordenen til kor-campen. Formålet med MDI er at styrke elevernes kropsbevidsthed, deres kreativitet, evnen til at stå frem og modet til at turde at fejle. Den Jyske Sangskoles fire værdier – fællesskab, engagement, ordentlighed og glæde vil være omdrejningspunkt for arbejdet.

– Vi vil gerne udvikle musikalske og dannede sangere – og for at kunne det, bør sangerne også have et frit forhold til sit eget udtryk. Sangerne skal i højere grad begynde at arbejde med, hvordan de sætter stemmen frir et mere nært forhold til sin egen stemme, og hvordan de sætter den i spil enten som solist eller i koret. Det handler om at finde sig selv som musikalsk person og blive bevidst om og fortrolig med, hvad man kan byde ind med og hvordan, siger Dorte Bille, der er chefdirigent for MidtVest pigekorene. 

Udover det nye fag MDI, gæster performancedesigner Astrid Vang også kor-campen og udfordrer sangerne i solistisk vokalimprovisation, som vi primært kender det fra rytmisk sang.  

Tværfagligt samarbejde og teamudvikling 

Det er ikke kun sangerne der tager korarbejdet til next level – også underviserne kaster sig ud i at se arbejdet med unge stemmer fra andre perspektiver. Sammen med faglig leder i Den Jyske Sangskole, Laura Flensted-Jensendykker alle sanglærerne mere ind i, hvordan sammenspillet i deres team kan være med til at højne kvaliteten af undervisningen.  

Den Jyske Sangskole har derudover inviteret en allerede god samarbejds- og sparringspartner med på korcampen. Et hold af Herning Kommunes logopæder vil med deres indgående kendskab til anatomien og udviklingen omkring unges stemmer holde et uddybende oplæg for alle undervisere og dirigenter 

Kor-campen er planlagt i tæt samarbejde med alle undervisere og dirigenter, så de tre dage også tager højde for det generelle teamsamarbejde og den strategiske dagsorden i kommende sæson.  

 

___________________ 

Spørgsmål vedr. kor-campen rettes til

Rikke Ramm Eberleinadministrativ chef i Den Jyske Sangskole, rikke@denjyskesangskole.dk+45 2683 5049 eller 

Laura Flensted-Jensen, faglig leder i Den Jyske Sangskole, laura@denjyskesangskole.dk+45 3057 3041. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.