Sangskolen

børn i kirken_2018

Som Team Danmark - bare med sang

Den Jyske Sangskoles model for sang- og musikundervisning for sangligt begavede børn er unik i Danmark. Vi har i vores arbejde med unge sangtalenter søgt inspiration i sportens verden med Team Danmarks model, hvor børnene følger et krævende og professionelt tilrettelagt musikalsk uddannelsesforløb ved siden af deres almindelige skolegang.

Den Jyske Sangskole er en stabil leverandør af sangere til musik-konservatorier, Operaakademi og universiteternes musikinstitutter.

Korudvikling

Udover at modtage solo- og holdundervisning synger Sangskolens elever i enten Herning Kirkes Drengekor, MidtVest Pigekor, MidtVest Juniorkor, MidtVest Børnekor, eller Den Jyske Sangskoles Spirekor.

Det er en del af Den Jyske Sangskoles mission at støtte korene i deres udvikling.  Vi deler gerne vores viden og erfaring med andre korledere i Danmark, bl.a. på vores årlige masterclass og gennem udvikling af projekter.

Læs mere om korene her.

Undervisning og talentudvikling

Hver sæson underviser Den Jyske Sangskole i gennemsnit 200 elever i alderen 6 til 21 år.

Der er optagelsesprøve til Herning Kirkes Drengekor og MidtVest Pigekorene hvert år i august. Desuden har Den Jyske Sangskole en samarbejdsaftale med Herning Kommune, hvor vi hvert år besøger omkring 35 kommuneskoler og lytter til omkring 1000 drenge og piger i 3. klasse.

Den Jyske Sangskole samarbejder med MGK MidtVest på Holstebro Musikskole. MGK MidtVest i klassisk sang har en afdeling på Den Jyske Sangskole med plads til 15 MGK-elever. MGK er et treårigt musikalsk grundkursus, som med statsstøtte forbereder unge sangtalenter til optagelsesprøven på konservatoriet.

Projektudvikling af sangmiljøer

Den Jyske Sangskoles mission er at fremme sangen i Danmark. Ambitionen er at Den Jyske Sangskole udgør en national og international platform for udvikling og udveksling af alle aspekter i arbejdet med unge sangstemmer. Vi tager initiativ til  projekter, som har til formål at støtte kormiljøer i Danmark og fremme den klassiske sangkultur i folkeskolen. 

Den Jyske Sangskole er vært for konferencer samt den årlige Masterclass i Unge Stemmer, som er et forum for alle, der underviser børn og unge på før-konservatorie niveau. Vi er optaget af at dokumentere vores arbejde og har samlet videomateriale, som ligger offentligt tilgængeligt i vores arkiv.

Den Jyske Sangskole

Den Jyske Sangskole underviser sangligt begavede børn i Midtjylland.

Eleverne gennemgår en tiårig musikuddannelse med undervisning i solosang, hørelære, musikteori samt undervisning på et musikinstrument.