Mission og vision

børn i kirken_2018

Mission

Den Jyske Sangskole har som mission at fremme sangen i Danmark.

Herunder hører den særlige forpligtelse, at Den Jyske Sangskole underviser eleverne i Herning Kirkes Drengekor og MidtVest Pigekor for at hjælpe korene med at indfri deres visioner.

Vision

I foråret 2019, har vi på Den Jyske Sangskole fået formuleret følgende nye visioner, som vi arbejder på at komme i mål med i 2023.

Vision 2023 – vores drøm:

Elitearbejdet, hvor grundfortællingen er: Talent findes overalt

I 2023 er Den Jyske Sangskole internationalt kendt for at udvikle musikalsk skolede og dannede korsangere

Hvorfor vil DJS udvikle musikalske og dannede sangere?

For os er der en naturlig sammenhæng mellem dannelse og godt musikerskab. Den musikalske skoling vi efterstræber omfatter såvel teoretisk forståelse og teknisk kunnen som evnen til at lytte, modet til at stå frem og bevidstheden om at musik ikke er lyden, men udtrykket. For at kunne skabe musik må vi være bevidste om, at vi alle er en del af en større helhed som vi må forholde os til. Vi må have forudsætningerne for at læse såvel partiturer som situationer, og se hvornår vi skal tage solistens rolle, og hvornår vi må give plads til andre. For os er arbejdet med den musikalske sanger og den dannede sanger to sider af samme sag.

Breddearbejdet, hvor grundfortællingen er: Alle har en stemme / Alle kan synge

I 2023 har Den Jyske Sangskole skabt en bred vifte af muligheder i Herning kommune og i Midt- og Vestjylland for igennem hele livet at møde hinanden gennem sang.

Kerneværdier

Den Jyske Sangskole har formuleret sine værdier i fire overskrifter, som er vores pejlemærker i det daglige arbejde frem mod vores vision i 2023:

• Ordentlighed

• Fællesskab

• Engagement

• Glæde

 

Vi mærker i både drenge- og pigekor, at der både blandt børnene og de unge mennesker, deres forældre og blandt de ansatte på Den Jyske Sangskole er en stigende forståelse af at summen af vore værdier i vores miljø, er en høj grad af medmenneskelig rummelighed og dannelse. I dette tillidsfulde rum konkurrerer vi med os selv og med hinanden ud fra et fælles ønske om at frigøre og forløse hver enkelt persons kunstneriske og menneskelige potentiale. Det vil sige at vi glæder os over succeserne, vi rummer nederlagene og vi prøver alle sammen at blive dygtigere – både hver for sig og sammen. Vi er klar over at musikkens fordringer er så store, at vi hver især må rumme ubalancen mellem musikkens ideelle fordring og vores egen formåen, uden på noget tidspunkt at undlade forsøg på at formindske afstanden mellem de to. Forståelsen af denne fælles fordring og fælles passion, skaber et enestående og inkluderende miljø, som det er et privilegium at være med til at definere. Vores fokus på værdier og vores bevidste målrettede arbejde med værdier, oplever vi en stor interesse for og efterspørgsel på at blive inspireret af, når vi mødes med samarbejdspartnere fra ind- og udland.

Et stort skridt mod visionen

Etableringen af kraftcentre for sang i hele landet og politisk støtte til et Sangens Hus har bragt Den Jyske Sangskole tæt på sin vision.

 

Kulturminister Marianne Jelved:

”Det er mit ønske, at børn skal synge og opleve glæden ved at synge sammen med andre. At synge sammen skaber fællesskab, energi og glæde.

Alle børn skal kunne være med og opleve sang som en naturlig del af hverdagen fra vuggestue og gennem skoleforløbet, ligesom alle generationer skal kunne dele vores nationale og internationale sangskatte. Det håber jeg, etableringen af Sangens Hus kan hjælpe med til.” (september 2013)