Mission og vision

Slider

Mission

Den Jyske Sangskole har som mission at fremme sangen i Danmark.

Herunder hører den særlige forpligtelse, at Den Jyske Sangskole underviser eleverne i Herning Kirkes Drengekor og MidtVest Pigekor for at hjælpe korene med at indfri deres visioner.

Vision

Visionen er den ønskede - såvel ambitiøse som realistiske - tilstand for Den Jyske Sangskole, som vi forsøger at realisere. Det er altså et udtryk for en tilstand, som vi ikke lever op til endnu, men som vi er godt på vej til at gøre til en realitet:

  • Den Jyske Sangskole er anerkendt som en førende institution i Danmark, når det gælder viden og kompetencer inden for sangundervisning af børn og unge, samt arbejdet med etablering og udvikling af sangtalentmiljøer for børn og unge.
  • Den Jyske Sangskole er det naturlige og anerkendte sted at forankre projekter, der fremmer sangen i Danmark for børn og unge.
  • Den Jyske Sangskole er et centralt omdrejningspunkt i et kompetent nationalt og internationalt netværk indenfor udvikling af sang for børn og unge.

Et stort skridt mod visionen

Etableringen af kraftcentre for sang i hele landet og politisk støtte til et Sangens Hus har bragt Den Jyske Sangskole tæt på sin vision.

 

Kulturminister Marianne Jelved:

”Det er mit ønske, at børn skal synge og opleve glæden ved at synge sammen med andre. At synge sammen skaber fællesskab, energi og glæde.

Alle børn skal kunne være med og opleve sang som en naturlig del af hverdagen fra vuggestue og gennem skoleforløbet, ligesom alle generationer skal kunne dele vores nationale og internationale sangskatte. Det håber jeg, etableringen af Sangens Hus kan hjælpe med til.” (september 2013)