MGK

Slider

MGK MidtVest i klassisk sang

MGK er et 3-årigt overbygningskursus, der har til formål at uddanne musikudøvere, som kan stimulere det lokale musikliv, og at forberede elever til optagelse på en videregående musikuddannelse.

MGK MidtVest i klassisk sang varetages af Den Jyske Sangskole i Herning som en afdeling under MGK MidtVest. Afdelingen for klassisk sang blev oprettet i 2010 med plads til 15 elever. Der er fem pladser per årgang.

Læs mere om musikalsk grundkursus på MGK MidtVests hjemmeside

Banebrydende musikalsk samarbejde

Leder af Den Jyske Sangskole, Mads Bille og leder af Holstebro Musikskole, Martin Gade beskriver fordelene ved samarbejdet:
 
”Samarbejdet mellem de to fyrtårne, MGK MidtVest og Den Jyske Sangskole vil medføre betydelig vækst og synergi i det midt- og vestjyske musikliv og puste nyt liv i kulturregionens vision om at stå stærkt indenfor talentudvikling og virke som musikalsk laboratorium.

Holstebro og Herning ligger begge i en landsdel med langt til musikkonservatorier og andre videregående musikuddannelser. Det er derfor afgørende, at vi selv er i stand til at skabe samarbejde om attraktive, musikalske læringsmiljøer, så unge fra denne landsdel også får en rimelig adgang til en musikalsk uddannelse”

MGK MidtVest i Holstebro

MGK blev oprettet i Holstebro i 1976 som landets første, og i de følgende år er der oprettet kurser i hele landet. Kurset, der er statsanerkendt, har til formål at dygtiggøre unge, musikalske talenter til at bestå optagelsesprøve på et musikkonservatorium. Flere hundrede unge midt- og vestjyder har gennem årene begyndt deres musikalske karriere på MGK på Holstebro Musikskole.

Unikt sangmiljø på Den Jyske Sangskole

Den Jyske Sangskoles mission er at fremme sangen i Danmark. Ambitionen er at Den Jyske Sangskole udgør en national og international platform for udvikling og udveksling af alle aspekter i arbejdet med unge sangstemmer. Vi tager initiativ til  projekter, som har til formål at støtte kormiljøer i Danmark og fremme den klassiske sangkultur i folkeskolen. 

Den Jyske Sangskole er vært for konferencer samt den årlige Masterclass i Unge Stemmer, som er et forum for alle, der underviser børn og unge på før-konservatorie niveau. Vi er optaget af at dokumentere vores arbejde og har samlet videomateriale, som ligger offentligt tilgængeligt i vores arkiv.

Den Jyske Sangskole har opbygget et unikt miljø, hvor sangligt begavede børn i Midt- og Vestjylland får intensiv musikundervisning og gennemgår en ti-årig musikuddannelse med undervisning i blandt andet solosang, hørelære, musikteori samt undervisning på et musikinstrument.
 
Sangskolens sang- og musikundervisning for sangligt begavede børn er unik i Danmark. Undervisningen kan sammenlignes med de undervisningstilbud Team Danmark har tilrettelagt for unge sportstalenter. Der er i tilknytning til sangskolen oprettet et Videnscenter for unge stemmer, ligesom der hvert år afholdes masterclass med deltagelse af lærere af høj international standard fra ind- og udland.
 
Den Jyske Sangskole er en stabil leverandør af sangere til musikkonservatorier, Operaakademi og musikstuderende på universitet.

MGK Klassisk

MGK klassisk sang
MGK klassisk sang

Kontakt MGK i Klassisk Sang

For nærmere oplysninger kontakt:

MGK-koordinator på Den Jyske Sangskole
Berit Pihl Mogensen
Tlf. 27 58 49 53 

Leder af Holstebro Musikskole
Martin Gade
Tlf. 30 24 52 51