Med temaet sang og bevægelse har Den Jyske Sangskole taget initiativ til et kommunalt forsøg som er med til at udvikle den længere og mere varierede skoledag. Undervisningsministeriet har bevilget midler til, at 254 indskolingselever fra fire skoler i tre kommuner får ekstra musikundervisning. Forsøget strækker sig over 6-8 uger henover foråret 2014 og erfaringerne indgår i implementeringen af den nye skolereform.

Heidi Kudahl fra Den Jyske Sangskole her projektleder for forsøget:
”Her bliver tale om et tæt samarbejde mellem skolernes musiklærere og konsulenter og sanglærere fra Den Jyske Sangskole,” forklarer Heidi Kudahl og tilføjer, ”Den Jyske Sangskole kommer til at fungere som andenaktør i den åbne skole, som netop er et fokusområde i den nye skolereform.”

ALLE TIDERS CHANCE
De fire medvirkende skoler er Ikast Vestre Skole, Isenvad Skole, Vildbjerg Skole og Vorgod-Barde Skole. Skolerne er enige om at det er alle tiders chance at få lov til at afprøve forskellige ting af inden skolereformen træder i kraft efter sommerferien.

Vildbjerg Skole afprøver, hvordan sang og bevægelse kan indgå som understøttende fag i indskolingen. Her får 1. klasse tre lektioner mere om ugen i forsøgsperioden. Pædagogisk afdelingsleder Kathrine Falkenberg forklarer:
”Det er vigtigt at forsøget ligner den virkelighed, vi kommer til at stå i til august. Derfor placerer vi den ekstra sang og bevægelse efter skoletid.”

Vorgod-Barde Skole lægger et sangbånd midt på skoledagen, så 1.-2. klasse får et afbræk midt i undervisningen. Skoleleder Brian Elgaard glæder sig til at komme i gang med forsøget: ”Sangbåndet er en styrkelse af det, vi gør i forvejen. Ekstra sang og bevægelse falder godt i tråd med skolens fokus på de praktisk-musiske fag.”

SANG OG BEVÆGELSE SKAL UNDERSTØTTE LÆRING OG TRIVSEL
Det fælles mål er sangen, men forsøget har også fokus på elevernes læring og trivsel. Indskolingsbørn har brug for aktiviteter, som giver mulighed for differentierede læringsprocesser. Projektet undersøger, hvordan sang og bevægelse kan bidrage til at styrke elevernes undervisningsparathed, koncentrationsevne og kropsbevidsthed. Rytmiske og motoriske øvelser og arbejdet med melodi og tekster er med til at aktivere begge hjernehalvdele, samtidig med at pulsen kommer op. Hver skole afholder værkstedskoncerter, hvor eleverne viser, hvad de har lært. De fælles erfaringer med krop, stemme og koncerter er med til at udvikle elevernes selvværd og sociale kompetencer.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) yder processtøtte undervejs og opsamler erfaringerne fra en række udviklingsprojekter. Erfaringerne præsenteres blandt andet på en national konference i maj 2014, på Undervisningsministeriets hjemmeside og vidensportal og gennem et nationalt korps af læringskonsulenter.

Projektet med sang og bevægelse har fået bevilget 229.000 kr. fra Undervisningsministeriets udviklingspulje. I alt gennemfører 35 kommuner og 74 skoler i foråret 2014 forskellige forsøg med den længere og mere varierede skoledag. Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.