Eleverne er glade for og får stort udbytte af mere sang og bevægelse i den længere skoledag. Det er konklusionen efter 8 ugers forsøg finansieret af Undervisningsministeriets udviklingspulje.

Fire skoler fra tre kommuner har nu afsluttet 6-8 ugers forsøg med sang og bevægelse som en del af den længere og mere varierede skoledag. Projektet er finansieret af Undervisningsministeriets udviklingspulje med Den Jyske Sangskole som initiativtager og projektleder. Heidi Kudahl Sørensen fra Den Jyske Sangskole har ledet projektet i samarbejde med de fire skoler og skoleafdelingerne i de tre kommuner.

Over 250 elever fra 0-2 klasse deltaget, hvor sangskolens konsulenter har undervist side om side med skolernes egne musiklærere. Erfaringerne indgår i implementeringen af den nye skolereform. Evalueringsrapport og film om forsøget er netop indsendt til ministeriet og til Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

FAGLIGE MÅL

Rytmiske og motoriske øvelser og arbejdet med melodi og tekster er med til at aktivere begge hjernehalvdele, samtidig med at pulsen kommer op. Projektet undersøgte, hvordan sang og bevægelse kan bidrage til at styrke elevernes undervisningsparathed, koncentrationsevne og kropsbevidsthed.

Eleverne har arbejdet med at genkende og vise forskel på puls og rytme, høje og dybe toner samt piano, mezzoforte og forte. Forløbene har været målrettede med fokus på at eleverne ved, hvad de har lært.

Underviserne er generelt positivt overraskede over den faglige progression. På Vorgod-Barde skole vurderer musiklæreren, at 1. og 2. klasse nu er på niveau i musik, og at de er ”mere vågne og skarpe” i musik end 3. klasse.

SANGBÅND OG EKSTRA LEKTIONER

De fire folkeskoler der deltog i forsøget er fra hhv. Ringkøbing-Skjern Kommune, Herning Kommune og Ikast-Brande kommune:

  • Vorgod-Barde Skole: Sang og bevægelsesbånd kl. 11.00-11.20 for 1. og 2. klasse (mindre skole med i alt 165 elever).
  • Vildbjerg Skole: Tre lektioner pr. uge kl. 12.45-13.30 for to 1. klasser samt 2 specialklasseelever (Stor skole med 625 elever)
  • Ikast Vestre Skole: En lektion ekstra pr. uge til to 0. klasser, to 1. klasser, to 2. klasser (stor skole 570 elever)
  • Isenvad Skole: en lektion ekstra pr. uge til 0., 1. og 2. klasse delt på to hold (lille skole med i alt 125 elever).

Projektet med sang og bevægelse har fået bevilget 229.000 kr. fra Undervisningsministeriets udviklingspulje. I alt gennemfører 35 kommuner og 74 skoler i foråret 2014 forskellige forsøg med den længere og mere varierede skoledag. Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.