Evaluering Unge Stemmer 2021

(fremhæv gerne konkrete moduler/undervisere, som du oplevede som særligt relevante/mindre relevante)
(herunder koordinering, kommunikation, priser, kursets varighed, forplejning mm.)
(forslag til indhold, ønsker til specifikke undervisere, input til kursets rammer, kommunikation, markedsføring etc.)