Ansatte

Slider

Ledelsen

Christian Alstrup

CA titel

Direktør for Den Jyske Sangskole

Direktør for Sangens Hus

Kontakt CA


 ca@denjyskesangskole.dk

+45 21 62 40 22

Mads Bille

Mads titel

Kunstnerisk leder af Den Jyske Sangskole

Kunstnerisk leder af Sangens Hus

Dirigent for Herning Kirkes Drengekor

Kontakt Mads

Rikke Ramm Eberlein

Rikke titel

Daglig leder

Korproducent, Herning Kirkes Drengekor og MidtVest Pigekor

IT-ansvarlig

Kontakt Rikke

Kontakt Den Jyske Sangskoles kontor

Den Jyske Sangskole
Nørregade 7D
7400 Herning

Telefon: (+45) 9628 8680
Email: kontor@denjyskesangskole.dk

Kontortid:
mandag - torsdag kl. 13 - 16
fredag kl. 13 - 15

Kontoret følger skolernes ferieplan.

Dorte Bille

Dorte titel

Faglig leder

Korchef, MidtVest Pigekorene

Dirigent for MidtVest Pigekor

Kontakt Dorte


 dorte@denjyskesangskole.dk

+45 51 14 28 60

Heidi Kudahl

Heidi titel

Projektkoordinator

Sangkonsulent-teamleder

Kontakt Heidi


  heidi@denjyskesangskole.dk

+45 27 57 20 10

Kontor

Anne Märcher

Anne titel

Kommunikationsansvarlig

PR for Herning Kirkes Drengekor og MidtVest Pigekor

Webmaster

kontakt Anne

Anne-Grethe Holm

Anne-Grethe titel

Bogholder

Skolesekretær

Kontakt Anne-Grethe


  ag@denjyskesangskole.dk

+45 30 61 53 67

Ditte Skovmose Andersen

Ditte titel

Projektmedarbejder

 

Kontakt Ditte

Katrine Høgenhaug Bæk

Katrine titel

Projektleder

Koordinator for Herning Synger

Kontakt Katrine


  katrine@sangenshus.dk

+45 30 57 29 93

Laura Flensted-Jensen

Laura titel

Projektleder

Sangkonsulent

Kontakt Laura

Lise Bonde

Lise titel

Korproducent for MidtVest Børnekor og MidtVest Juniorkor

Kontorassistent

Kontakt Lise


 lise@denjyskesangskole.dk

+45 30 61 53 67

Mette Thue

Mette titel

Projektleder

Kommunikation

Kontakt Mette


 mette@denjyskesangskole.dk

+45 27 12 27 66

Peter Frost

Peter titel

Projektleder

Kontakt Peter


 peter@sangenshus.dk

+45 30 57 29 10

Rie Damgaard Swartz

Rie titel

Bogholder

Skolesekretær

Kontakt Rie


  rie@denjyskesangskole.dk

 +45 30 61 53 67

Stine Isaksen

Stine titel

Redaktør og formidler, Videncenter for sang

Kontakt Stine


 stine@sangenshus.dk

 +45 51 89 52 70

Thomas Larsen Späth

Thomas titel

Projektleder

Kontakt Thomas


 thomas@denjyskesangskole.dk

+45 91 53 61 67

Hanne Dahl Simonsen

Hanne titel

Økonomiansvarlig

Kontakt Hanne


 hds@denjyskesangskole.dk

+45 25 29 73 11

Undervisere og konsulenter

Andrea Krüger Holm

Andrea titel

Sangkonsulent, Kulturspirerne

Kontakt Andrea

Annemette Juul Pedersen

Annemette titel

Underviser, musiske talentklasser

Kontakt Annemette


 ajp@herningmusikskole.dk

+45 20 46 60 01

Berit Pihl Mogensen

Berit titel

Underviser i solosang

Stemmecoach for MidtVest Pigekor

Leder af sangfaggruppen

MGK-koordinator

Kontakt Berit


 bpm@stofanet.dk

+45 27 58 49 53

Bente Bliksted

Bente titel

Dirigent, MidtVest Børnekor

og MidtVest Juniorkor.

Sangkonsulent.

Kontakt Bente


 bentebliksted@gmail.com

+45 23 26 04 79

Christine Dueholm

Christine titel

Underviser, musiske talentklasser

Kontakt Christine


 christine@denjyskesangskole.dk

+45 20 65 79 99

Elena Mogensen

Elena titel

Underviser i klaver

Kontakt Elena


 elena@dukamail.dk

+45 60 27 75 91

Elisabetta Eliseo

Elisabetta titel

Underviser MGK-studerende i klaver, hørelære/teori og musikhistorie

Kontakt Elisabetta


  eliseo77b@hotmail.com

+45 21 91 36 51

Emil Gryesten Jensen

Emil titel

ORLOV

Underviser, klaver

leder af klaverfaggruppen

Kontakt Emil


 

 

Eunjin Ko Dey

Eunjin titel

Underviser i klaver

Akkompagnatør for MidtVest Pigekor

Kontakt Eunjin

Jens Krogsgaard

Jens titel

Underviser i solosang

Kontakt Jens


mail@jenskrogsgaard.dk

+45 29 61 14 40

Julie Brorsen Smidt

Julie B S titel

Underviser i klaver

Kontakt Julie B S


 juliebrorsen@hotmail.com

+45 25 68 49 80

Julie Kold Vilstrup

Julie K V titel

PÅ BARSEL

Underviser i solosang

Sangkonsulent

Kontakt Julie K V


 

 

Lotte Gilbert Langseth

Lotte titel

Sangkonsulent

Kontakt Lotte

Lise Munck-Alstrup

Lise M A titel

Sangkonsulent

Kontakt Lise M A

Olivera Marinkovic

Olivera titel

PÅ BARSEL

Underviser i klaver

Akkompagnatør for MVB og MVJ

Underviser mus. talentklasser i klaver

Kontakt Olivera


 

 

Poul Teddy Rasmussen

Poul Teddy titel

Underviser i solosang

Kontakt Poul Teddy


 aptrasmussen@gmail.com

+45 26 22 57 01

Rasmus Steenberg

Rasmus titel

Underviser, musiske talentklasser

Kontakt Rasmus


 

+45 

Stine Bundoline Dam Pedersen

Stine B D P titel

Sangkonsulent

Kontakt Stine B D P

Vitalija Gurviciute

Vitalija titel

ORLOV

Underviser i klaver

Kontakt Vitalija